Dit is een overzicht van de grenspalen die ik tot op heden heb bezocht en gefotografeerd. De foto's zijn gegroepeerd per provincie en daarbinnen per regio. Het is een overzicht dat nog steeds aangroeit: de provicies Noord-Holland, Overijssel, Drente, Friesland en Groningen zijn nog wat onderbelicht. Wat er allemaal nog moet gebeuren probeer ik te inventariseren op de pagina: Palen nog te doen.